Gujarat Map

SSA: AMR Average SPI: 32
District President District Secretary
ASHWIN RATHOD KAMLESH PATIDAR
SSA: ATD Average SPI: 32
District Secretary District President
Ajay Parmar Sudesh Anand
SSA: BCH Average SPI: 32
District Secretary District President
Anil Kumar Shakya Rajesh Kumar trishuliya
SSA: BUJ Average SPI: 32
District President District Secretary
Ravindra Kr. Maan Rishi Choudhary
SSA: GDH Average SPI: 32
District President District Secretary
Arun Yadav Prashant Agnihotri
SSA: JMN Average SPI: 32
District Secretary District President
BHAGVAN SINGH MEENA Jignesh G KARELIYA
SSA: MEH Average SPI: 32
District President District Secretary
Mohanlal Kumawat NILESH KUMAR PANWAR
SSA: PNP Average SPI: 32
District President District Secretary
Ashok Kanwat Omesh Kamal
SSA: RJK Average SPI: 32
District Secretary District President
DIVYANAND NIGAM MUKESH KUMAR SAINI
SSA: SRN Average SPI: 32
District Secretary District President
Amarjeet Dashrath Mosavat
SSA: VAL Average SPI: 32
District President District Secretary
Gyan Prakash Jalaj Parashar
SSA: HMR Average SPI: 32
District President District Secretary
Pankaj Vashishth Yashpal Siwariya